OPEN Foundation

Search
Close this search box.

Special issue samengesteld door OPEN gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift

Share This Post

cdarcoverStichting OPEN kondigt met gepaste trots aan dat we twee special issues hebben samengesteld van het wetenschappelijk tijdschrift CDAR (Current Drug Abuse Reviews). De titel van de twee nummers is ‘Beneficial Effects of Psychedelics with a Special Focus on Addictions’.

Het idee voor dit special issue ontstond tijdens de Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research, door OPEN georganiseerd in 2012. Dit special issue van CDAR is een interdisciplinaire bundeling over het onderwerp psychedelica en geestelijke gezondheid, waarin een speciale focus ligt op de toepassing van psychedelica bij drugsmisbruik en verslaving. Daarnaast wordt er ook kritisch gekeken naar enkele wijdverspreide aannames over psychedelica, en nieuwe ideeën en suggesties voor toekomstig onderzoek geïntroduceerd.

In het eerste artikel, bekritiseren Beatriz Labate en Kenneth Tupper de instrumenten van de moderne sociale wetenschappen. Ze reflecteren op het Amazonische brouwsel ayahuasca, wat snel aan populariteit wint, zowel bij individuen die geinteresseerd zijn in de effecten als bij wetenschappers die het plantenmengsel onderzoeken. Kijkend naar het steeds verder uitbreidende interdisciplinaire veld van ayahuasca studies, betwijfelen Tupper en Labate de mogelijkheid van absolute objectiviteit bij het bestuderen van ayahuasca en andere psychedelica. Ze kijken ook naar hoe psychedelica in het algemeen worden gezien en hoe deze conceptualisaties het huidige onderzoek en de wetenschappers zelf beinvloeden.

Hoe moet men omgaan met mensen die een moeilijke ervaring hebben na inname van een psychedelicum? Is het mogelijk om dergelijke negatieve ervaringen te transformeren in heilzame ervaringen? Deze vragen staan centraal in het artikel van Maria Carvalho en haar collega’s. De auteurs geven een gedetailleerde beschrijving van hoe een toegankelijke dienst die ‘compassievolle zorg’ biedt aan bezoekers van een muziekfestival, kan bijdragen aan het beperken van negatieve effecten die het gevolg zijn van de inname van psychedelica in een onbekende en sterk stimulerende omgeving. Hun artikel laat zien hoe een interventie die principes van harm reduction, risk reduction en crisis intervention combineert, de onbedoelde negatieve neveneffecten van recreatief gebruik van (psychedelische) drugs effectief kan aanpakken. Dit vergroot de kennis over de na- en voordelen van veranderde bewustzijnstoestanden – niet slechts degene die door psychedelica worden geinduceerd – voor zowel individuen als professionele zorgverleners.

In de eerste golf van wetenschappelijke interesse in psychedelica in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, werd veel onderzoek gedaan naar hun effecten op alcoholisme. Michael Winkelman’s artikel evalueert het historisch bewijs van de veiligheid en effectiviteit van verschillende psychedelica die toen gebruikt werden in de behandeling van middelenafhankelijkheid. De auteur geeft ook een overzicht van de mogelijke werkingsmechanismen die de effectiviteit van deze behandelingen kunnen verklaren. Vanwege de veiligheid van psychedelica en het beperkte succes van de huidige behandelmethoden bij verslaving, pleit Winkelman dat medische professionals een morele plicht hebben om behandelingen met psychedelica verder te onderzoeken.

Terwijl de neurowetenschappen zich steeds verder ontwikkelen, kijken meer en meer onderzoekers naar het potentieel van psychedelica als middel om de hersenmechanismen te begrijpen die verantwoordelijk zijn voor de specifieke effecten. Samuel Turton’s artikel geeft een uniek inzicht in de subjectieve ervaringen van deelnemers aan een onderzoek. Hij beschrijft de fenomenologie van de ervaringen van 15 deelnemers in een fMRI-scanner na intraveneuze toediening van psilocybine.

De Braziliaanse neurowetenschapper Rafael Guimarães dos Santos draagt bij aan dit special issue met een grondig review over hoe het potente maar weinig onderzochte psychedelicum Salvinorine A effectief zou kunnen zijn als farmacologisch middel bij de behandeling van verslaving aan stimulanten. In zijn artikel geeft hij een overzicht van de beschikbare data over κ-opioïd receptoragonisten en hun werkingsmechanismen in dierstudies. Hiermee geeft hij een nieuw perspectief op de potentiele effectiviteit van dit psychedelicum in de behandeling van verslaving aan psychostimulanten als amfetamine en cocaine.

Het volgende deel van het special issue zal artikelen bevatten van Mitch Liester, Robin MacKenzie en Albert Garcia-Romeu, Roland Griffiths en Matthew Johnson.

De artikelen zijn hier gratis te downloaden.

Overzicht van de artikelen:

Editorial (Thematic Issue: Introduction to ‘Beneficial Effects of Psychedelics with a Special Focus on Addictions’)

Ayahuasca, Psychedelic Studies and Health Sciences: The Politics of Knowledge and Inquiry into an Amazonian Plant Brew

Crisis Intervention Related to the Use of Psychoactive Substances in Recreational Settings – Evaluating the Kosmicare Project at Boom Festival

Psychedelics as Medicines for Substance Abuse Rehabilitation: Evaluating Treatments with LSD, Peyote, Ibogaine and Ayahuasca

A Qualitative Report on the Subjective Experience of Intravenous Psilocybin Administered in an fMRI Environment

Salvinorin A and Related Compounds as Therapeutic Drugs for Psychostimulant-Related Disorders

OPEN Foundation

Join ICPR 2022 Online!

ICPR features world-leading experts from many academic disciplines, including psychiatry, psychology, neuroscience, anthropology, ethnobotany, and philosophy who come together to give a scientific conference for academics, therapists, researchers, clinicians, policymakers, and members of the public. Get your ICPR 2022 livestream ticket today and use the code OPENLIVE30 at checkout for a €30 discount.

Learn More

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.