OPEN Foundation

Studie: ayahuasca niet schadelijk voor gezondheid

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Een onderzoek naar de psychiatrische en neuropsychologische effecten van ayahuasca, uitgevoerd door de ‘Human Experimental Neuropsychopharmacology’ onderzoeksgroep van het Sant Pau ziekenhuis in Barcelona, in samenwerking met IDEAA en onderzoeksteams uit Spanje en Brazilië, heeft geen bewijs gevonden voor nadelige effecten op de geestelijke gezondheid van mensen die al 15 jaar lang minimaal twee maal per maand ayahuasca drinken.

Het Spaans / Braziliaanse onderzoeksteam, geleid door psycholoog José Carlos Bouso, onderzocht verschillende domeinen van de geestelijke gezondheid in een groep van 127 lange termijn ayahuasca drinkers in een religieuze context. Deze deelnemers werden vergeleken met een controlegroep bestaande uit 115 niet-drinkers. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bevestigen, zijn de test een jaar later herhaald. Er werden geen persoonlijkheidsstoornissen gevonden onder de ayahuasca-drinkers en – opmerkelijk genoeg had deze groep zelfs lagere scores op psychopathologisch gebied en scoorden ze beter op sommige cognitieve taken dan de controlegroep. Deze resultaten  zijn consistent met eerdere onderzoeken bij kleinere groepen ayahuasca-drinkers. Dit is de eerste studie die een grote groep onderzoekt en de resultaten heeft weten te repliceren. De auteurs geven aan dat de onderzochte groep bestaat uit mensen die al lange tijd ayahuasca drinken, wat duidelijk laat zien dat ze goed kunnen omgaan met de effecten van ayahuasca. Hun aanbeveling is dan ook om toekomstig onderzoek te richten op beginnende gebruikers die stoppen met het gebruik van ayahuasca vanwege psychologische problemen.

José Carlos Bouso is lid van het International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS) en geeft een lezing tijdens het door Stichting OPEN georganiseerde Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research, waar hij bovenstaand onderzoek zal bespreken.

Het gepubliceerde artikel (zowel het abstract als de volledige tekst) is hier te vinden.

OPEN Foundation

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to the OPEN Foundation’s newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.