OPEN Foundation

Day: 18 September 2014

Johns Hopkins “Bad Trip” Onderzoek

badtripsgraphic508Het Psilocybine onderzoeksteam van Johns Hopkins heeft hulp nodig. Om de complexe, en vaak uitdagende ‘bad trip’ ervaring te bestuderen, is het Psilocybine Onderzoeksteam bezig met een anonieme enquête op het internet. Mocht je ooit een dergelijke ervaring hebben gehad, dan stellen de onderzoekers het zeer op prijs als je de enquête invult. Heb je zelf nooit een ‘bad trip’ gehad, maar ken je mensen die er wel bekend mee zijn, twijfel dan niet om de link door te sturen.

Doe mee en deel: http://www.shroomsurvey.com

ACHTERGROND: Zoals je wellicht kunt herinneren, hebben we het afgelopen jaar een internetonderzoek gedaan om uitdagende ervaringen (zogenaamde ‘bad trips’) na het nemen van psilocybine in kaart te brengen. De resultaten van deze vragenlijst waren erg interessant en zullen resulteren in twee of meer publicaties. Als onderdeel van de analyse van de data van dat onderzoek, hebben we een tweede versie van de vragenlijst ontwikkeld die moet leiden tot de uiteindelijke ontwikkeling van een psychometrisch sterke ‘Challenging Effect Questionnaire’, waarvan we hopen dat het een significante bijdrage zal gaan leveren aan het wetenschappelijk inzicht op het gebied van psilocybine. Dit werk zal een aanvulling zijn op ons gepubliceerde en lopende werk naar het valideren van een vragenlijst die door psilocybine geïnduceerde mystieke ervaringen in kaart kan brengen.

Johns Hopkins "Bad Trip" Survey

badtripsgraphic508The Psilocybin Research Team at Johns Hopkins needs your help! To study the complex, and often challenging experiences usually referred to as ´bad trips´, the Psilocybin Research Team is conducting an anonymous, web-based survey into this very phenomena. If you’ve ever had such an experience, they would greatly appreciate it if you participate. Also if you know anyone that has had such an experience and would be interested in participating, don’t hesitate to pass on the link.

Please participate and share: http://www.shroomsurvey.com

BACKGROUND: As you may remember, last year we conducted an internet survey characterizing challenging experiences (so called “ bad trips”) after taking psilocybin. The results of that survey have been quite interesting and will result in two or more publications. As part of the analysis of data from that survey, we have developed a second version of the survey that should permit the final development of a psychometrically rigorous Challenging Effect Questionnaire that we hope will make a significant contribution to the scientific understanding of psilocybin. This work complements our published and ongoing work validating a questionnaire assessing psilocybin occasioned mystical experiences.