OPEN Foundation

Employment: General Board member (dutch)

Stichting OPEN is in 2007 opgericht met als primair doel het stimuleren van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar (therapeutische toepassingen van) psychedelica. OPEN is een kleine maar groeiende non-profitorganisatie met ANBI status en fungeert als een knooppunt in het uitbreidende veld van psychedelisch onderzoek in Nederland en Europa. Naast enkele betaalde medewerkers kent OPEN een groot vrijwilligersbestand en wordt zij geadviseerd door een Nederlandse wetenschappelijke adviesraad en een internationale klinische raad.

Vanaf najaar 2023 zoeken wij een of meerdere bestuursleden om het bestaande team te versterken. Het bestuur bestaat momenteel uit Erwin Krediet, Patricia Pisters en Michiel van Elk. We zoeken iemand met relevante bestuurservaring die affiniteit heeft met psychedelica onderzoek. 

We zoeken met name iemand met een klinische achtergrond, bij voorkeur met verstand van of interesse in therapeutische toepassingen van psychedelica. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar (en kunnen herbenoemd worden). Dit betreft een onbezoldigde functie.

Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen in Amsterdam (soms hybride of online). 

Functie-eisen:

 • Bereidheid om de missie van de stichting te omarmen en uit te dragen.
 • Interesse en betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica
 • Vermogen om strategische beslissingen te nemen.

Additionele functie-eisen die tot aanbeveling strekken: 

 • Ervaring met financieel beheer en ontwikkeling / evaluatie van strategische beleidsplannen
 • Kennis en ervaring in het opzetten en onderhouden van relaties met donoren, partners en andere belanghebbenden.

Taken:

 • Met raad en daad bijstaan van de directie;
 • Zorg dragen voor de strategische ontwikkeling en het beheer van de stichting.
 • Advies op het gebied van personeelsbeleid;
 • Het beoordelen en goedkeuren van beleidsplannen;
 • Beoordeling en goedkeuring (financieel) jaarplan;
 • Adviseren in het identificeren en aantrekken van financiële middelen om de activiteiten van de stichting te financieren.
 • Toezicht houden op de activiteiten van de stichting en verantwoordelijk zijn voor de integriteit van de organisatie.
 • Overleggen met bestuursleden en het onderhouden van goede communicatie om de doelstellingen van de stichting te bereiken
Reageer door een korte motivatie en cv te sturen naar careers@open-foundation.org.

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH & THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.

4 October - Online psychedelic Q&A with Rick Doblin (founder and president of MAPS)

X