OPEN Foundation

Tweede deel van door OPEN samengesteld special issue gepubliceerd

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

cdarcover

Eind vorige maand publiceerden we het eerste deel van een special issue van het wetenschappelijk tijdschrift CDAR, waarin de heilzame effecten van psychedelica bij de behandeling van verslaving werden besproken. Ondertussen is het tweede deel gepubliceerd met drie extra artikelen over dit onderwerp.

In het eerste artikel stelt Robin Mackenzie dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid om psychedelica te gebruiken om iemands leven zowel als dood positief te beïnvloeden. Ze beweert dat neurowetenschappelijk onderzoek te vaak de focus legt op het genezen van ziektes en aandoeningen. Mackenzie pleit daarentegen voor cognitieve vrijheid en stelt dat de neurowetenschappen de potentiële rol van psychedelica binnen ‘menselijke groei’ en welzijn zou moeten belichten.

Mitch Liester overloopt de turbulente geschiedenis van LSD, van haar oorspronkelijke functie als ‘psychotomimeticum’ (een middel dat psychose-achtige bewustzijnstoestanden nabootst) en als farmacologisch hulpmiddel voor ‘verslaafde’ patiënten tot haar wijdverbreide associatie met de massale counterculture van de jaren ’60. Liester biedt een overzicht van de farmacologische en neurobiologische eigenschappen van LSD en een gedetailleerde fenomenologie van haar subjectieve effecten. De auteur stelt dat het tijd is voor een onpartijdige herevaluering van het potentieel van LSD als farmacologisch hulpmiddel in de verslavingszorg.

Verschillende onderzoeken aan de Johns Hopkins University hebben onlangs de aandacht gevestigd op het belang van de transcendentale en spirituele aspecten van de psychedelische ervaring. Deze studies schrijven een belangrijke rol toe aan mystieke ervaringen ter bevordering van algeheel welzijn, met meetbare positieve veranderingen in zowel het gedrag, de opvattingen en de waarden van gezonde deelnemers. Het grondig onderzoek dat Albert Garcia-Romeu en zijn collega’s uitvoerden aan dezelfde universiteit verstrekt een dieper inzicht in hoe door psilocybine geïnduceerde mystieke ervaringen zich laten toepassen binnen de context van een zware tabaksverslaving. Hun klinische pilotstudie toont aan dat het aantal gestopte gebruikers na een psilocybinebehandeling significant hoger ligt dan bij gebruikelijke behandelingen voor tabaksverslaving, wat stof biedt voor een belangrijke discussie over de toekomst van de verslavingszorg.

De artikelen zijn vrij toegankelijk en kunnen hier worden gevonden.

We zijn erg trots op het feit dat we deze artikelen met iedereen kunnen delen en willen graag alle auteurs en peer-reviewers bedanken die ons hebben geholpen om dit special issue samen te stellen.

Overzicht van de artikelen

Editorial (Thematic Issue: Introduction to ‘Beneficial Effects of Psychedelics with a Special Focus on Addictions’)
What Can Neuroscience Tell Us About the Potential of Psychedelics in Healthcare? How the Neurophenomenology of Psychedelics Research Could Help us to Flourish Throughout Our Lives, as Well as to Enhance Our Dying
A Review of Lysergic Acid Diethylamide (LSD) in the Treatment of Addictions: Historical Perspectives and Future Prospects
Psilocybin-Occasioned Mystical Experiences in the Treatment of Tobacco Addiction

OPEN Foundation

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to the OPEN Foundation’s newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.