OPEN Foundation

Search
Close this search box.

Symposium over psychedelisch onderzoek aan Universiteit Utrecht

Share This Post

Op donderdag 7 mei organiseert studievereniging Brainwave (Neurowetenschappen Universiteit Utrecht) in samenwerking met Stichting OPEN een symposium over wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica.

Sprekers:

Leon Kenemans – Professor Psychofarmacologie Universiteit Utrecht.

Mendel Kaelen – PhD student Imperial College Londen en bestuurslid Stichting OPEN.

Joost Breeksema – Voorzitter Stichting OPEN en harm reduction expert.

Barbara van Zwieten-Boot – College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Leon Kenemans zal beginnen met een algemeen overzicht van de werking van verschillende psychoactieve stoffen in het brein. Joost Breeksema zal vervolgens het onderwerp psychedelica introduceren en op basis van historisch en huidig onderzoek beargumenteren waarom hedendaags onderzoek naar dit soort middelen zo interessant en relevant is. Hierna zal Mendel Kaelen dieper ingaan op de werking van psychedelica in het brein. Onder andere aan de hand van  studies die de afgelopen jaren zijn gedaan aan Imperial College Londen, waar hij momenteel promotieonderzoek doet naar hersenmechanismen van LSD en de effecten van LSD op muziekperceptie. Vervolgens zal Barbara van Zwieten-Boot spreken over de risico’s van bepaalde medicijnen. Tot slot zal er een debat plaatsvinden tussen de sprekers en zal er ook ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek.

Studievereniging Brainwave heeft een Facebook event aangemaakt waar men zich kan aanmelden voor dit symposium. Mensen zonder Facebook kunnen zich aanmelden via de volgende link.

De voertaal zal deels Engels en deels Nederlands zijn. Mendel Kaelen en Joost Breeksema zullen in het Engels spreken. Leon Kenemans en Barbara van Zwieten-Boot zullen Nederlands spreken.

OPEN Foundation

Join ICPR 2022 Online!

ICPR features world-leading experts from many academic disciplines, including psychiatry, psychology, neuroscience, anthropology, ethnobotany, and philosophy who come together to give a scientific conference for academics, therapists, researchers, clinicians, policymakers, and members of the public. Get your ICPR 2022 livestream ticket today and use the code OPENLIVE30 at checkout for a €30 discount.

Learn More

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.

16 July - NDE's and Psychedelic Experiences: Commonalities & Insights

X