OPEN Foundation

Search
Close this search box.

Psychedelische Heropleving

Share This Post

Het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Psychoactive Drugs heeft de eerste editie in 2014 gewijd aan de heropleving van psychedelisch onderzoek. De artikelen zijn grofweg in te delen in vijf thema’s (LSD, MDMA, ayahuasca, cannabis, onderzoekskwesties en -instituten) en gaan in op belangrijke vraagstukken binnen het onderzoek naar psychedelica en het therapeutisch gebruik van deze middelen.

Het eerste artikel is een beschouwing van de voormalige, hedendaagse en toekomstige status van lysergeenzuurdiethylamide (LSD; Smith, Raswyck, & Dickerson Davidson, 2014). In het artikel wordt op chronologische wijze beschreven hoe de psychoactieve eigenschappen van LSD tot zowel positieve als negatieve reacties hebben geleid wat betreft het therapeutische gebruik, het gebruik voor militaire doeleinden, en wat betreft het recreatieve gebruik van dit middel. Het artikel eindigt met een overzicht van hedendaagse onderzoeksprojecten. In een tweede LSD-gerelateerd artikel wordt een kwalitatief onderzoek beschreven waarin naar de lange termijn ervaringen werd gevraagd van Tsjechische psychologen en psychiaters die op zichzelf experimenteerden met LSD in de jaren 1950 – 1970 (Winkler & Csémy, 2014). In het artikel worden ook diverse argumenten vóór deze vorm van zelf-experimentatie uiteengezet.

Twee review artikelen zijn gewijd aan het afwegen van de voor- en nadelen van het gebruik van MDMA in een therapeutische setting, en aan diverse onderzoekskwesties die betrekking hebben op het “Ecstacy Paradigma” (Cole, 2014; Parrott, 2014). In een ander artikel geeft Dr. Ben Sessa, een pionier op het gebied van hedendaagse psychotherapie gecombineerd met MDMA, zijn visie op de potentiële vruchtbare combinatie van psychiatrie en psychedelica (Sessa, 2014).

In New-Mexico, de eerste staat van de Verenigde Staten waarin het medische gebruik van cannabis ter bestrijding van de symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) werd toegestaan, verzamelden Greer, Grob, and Halberstadt (2014) retrospectief gegevens om een indruk te krijgen van de gevolgen van deze wetsaanpassing. De onderzoekers concludeerden voorzichtig dat het gebruik van cannabis geassocieerd lijkt te zijn met een vermindering van PTSS symptomen, en benadrukken de noodzaak van een onderzoek met een experimenteel karakter.

Een inspirerende bijdrage aan deze speciale editie wordt geleverd door twee artikelen waarin de geschiedenis en toekomst van het Heffter Research Institute en de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) worden belicht (Emerson, Ponté, Jerome, & Doblin, 2014; Nichols, 2014). Zoals de hoofdredacteur Terry Chambers in het voorwoord vermeldt: ‘…deze editie van het tijdschrift is géén alomvattende bundel met als doel de lezer te informeren over de eigenschappen en het gebruik van psychedelische drugs, maar geeft een indicatie van het serieuze en interessante onderzoek dat momenteel gedaan wordt over dit onderwerp.’ De heropleving is gaande, en we verwachten dat de Nederlandse wetenschap zich hier snel bij aansluit!

Het tijdschrift staat online gepubliceerd en de abstracts van de individuele artikelen zijn ook te vinden op onze website.


 
Referenties
Cole, J. C. (2014). MDMA and the “Ecstasy Paradigm.” Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 44–56. doi:10.1080/02791072.2014.878148
Emerson, A., Ponté, L., Jerome, L., & Doblin, R. (2014). History and Future of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 27–36. doi:10.1080/02791072.2014.877321
Greer, G. R., Grob, C. S., & Halberstadt, A. L. (2014). PTSD Symptom Reports of Patients Evaluated for the New Mexico Medical Cannabis Program. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 73–77. doi:10.1080/02791072.2013.873843
Heffter Research Institute. 2012. Our Research. Available at: http://www. heffter.org/research-hucla.htm.
Krupitsky, E. M., Burakov, A. M., Dunaevsky, I. V, Romanova, T. N., Slavina, T. Y., & Grinenko, A. Y. (2007). Single versus repeated sessions of ketamine-assisted psychotherapy for people with heroin dependence. Journal of Psychoactive Drugs, 39, 13–19. doi:10.1080/02791072.2007.10399860
Loizaga-Velder, A., & Verres, R. (2014). Therapeutic Effects of Ritual Ayahuasca Use in the Treatment of Substance Dependence—Qualitative Results. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 63–72. doi:10.1080/02791072.2013.873157
Nichols, D. E. (2014). The Heffter Research Institute: Past and Hopeful Future. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 20–26. doi:10.1080/02791072.2014.873688
Parrott, A. C. (2014). The Potential Dangers of Using MDMA for Psychotherapy. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 37–43. doi:10.1080/02791072.2014.873690
Sessa, B. (2014). Why Psychiatry Needs Psychedelics and Psychedelics Need Psychiatry. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 57–62. doi:10.1080/02791072.2014.877322
Smith, D. E., Raswyck, G. E., & Dickerson Davidson, L. (2014). From Hofmann to the Haight Ashbury, and into the Future: The Past and Potential of Lysergic Acid Diethlyamide. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 3–10. doi:10.1080/02791072.2014.873684
Winkler, P., & Csémy, L. (2014). Self-Experimentations with Psychedelics Among Mental Health Professionals: LSD in the Former Czechoslovakia. Journal of Psychoactive Drugs, 46(1), 11–19. doi:10.1080/02791072.2013.873158

OPEN Foundation

Join ICPR 2022 Online!

ICPR features world-leading experts from many academic disciplines, including psychiatry, psychology, neuroscience, anthropology, ethnobotany, and philosophy who come together to give a scientific conference for academics, therapists, researchers, clinicians, policymakers, and members of the public. Get your ICPR 2022 livestream ticket today and use the code OPENLIVE30 at checkout for a €30 discount.

Learn More

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.