OPEN Foundation

Search
Close this search box.

Paddo’s kunnen geestelijk welzijn verbeteren

Share This Post

website2

Nieuw onderzoek van onderzoekers aan de Johns Hopkins School of Medicine heeft aangetoond dat de werkzame stof in paddo’s blijvende positieve effecten kan hebben op het welbevinden van mensen.

Het was al langer bekend dat de werkzame stof, psilocybine, bij gebruikers invloedrijke en diepgaande spirituele ervaringen kan veroorzaken. Bij hoge doseringen echter, kan het gebruik ook leiden tot bad trips, gekenmerkt door sterke gevoelens van angst en wanhoop. Het is dus belangrijk om de juiste dosis te vinden, en hier zijn de onderzoekers van Johns Hopkins in geslaagd. Het lukte ze om keer op keer bij vrijwillige proefpersonen mystieke ervaringen op te wekken, met langdurige positieve gevolgen zoals een versterkte persoonlijke groei en het gevoel meer rust te ervaren. Dit zonder nadelige bijwerkingen.

“De hoofdzaak is dat we een optimale dosering hebben gevonden, waarbij de langdurige positieve effecten optimaal zijn, terwijl de kans op het ervaren van angst zoveel mogelijk wordt beperkt,” aldus professor in de gedragsbiologie en hoofdonderzoeker Roland Griffiths.

Aan het onderzoek deden achttien proefpersonen mee, en veertien maanden na het experiment schaarde 94% van hen de psilocybine-ervaring onder de vijf meest betekenisvolle ervaringen uit hun leven; voor 39% van hen stond deze zelfs op de eerste plaats. Belangrijk is ook dat niet enkel de proefpersonen deze positieve effecten ondervonden: ook vrienden, familie en collega’s meldden dat de proefpersonen een vredigere en gelukkigere indruk op hen maakten.

Uiteindelijk willen de onderzoekers graag uitvinden of dit soort psychedelische ervaringen behulpzaam zou kunnen zijn bij bijvoorbeeld kankerpatiënten, en anderen die met grote (stervens-) angst in aanraking komen. Ook wordt tegenwoordig weer onderzoek gedaan naar of dit type ervaringen mensen zou kunnen helpen bij het beëindigen van hun verslaving, en bij de behandeling van depressie en posttraumatische stress.

De proefpersonen namen het middel in een huiskamersetting, zodat ze zich goed op hun gemak konden voelen tijdens het experiment. Dit gebeurde in een ziekenhuis, zodat medische hulp altijd nabij was. Dit laatste bleek echter in geen geval nodig.

De psilocybine-ervaring wordt vaak gekenmerkt door sterke gevoelens van eenheid, met anderen en met het universum, en een sensatie van het overstijgen van begrenzingen zoals ruimte en tijd. Niet zelden heeft deze ervaring een sterke religieuze of spirituele inslag. Achteraf is meestal moeilijk te verwoorden wat men heeft meegemaakt, maar veel van de deelnemers aan Griffiths’ experimenten meldden naderhand dat zij meer begrip hadden gekregen van zichzelf en anderen, en meer mededogen en geduld konden opbrengen. Een proefpersoon meldde dat het zijn huwelijk had verbeterd, met meer begrip over en weer, en minder veroordeling, van de ander zowel als van zichzelf.

Griffiths ontdekte dat het het beste werkt om te beginnen met een lage dosis, en gedurende opeenvolgende experimenten ervaringen geleidelijk omhoog te werken, zodat de proefpersonen ervaring konden opdoen met het middel voordat de ervaring al te ingrijpend werd. Dit in tegenstelling tot veel experimenten in het verleden (met name in de jaren ’60), waarbij vaak direct een hoge dosering werd toegediend.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Psychopharmacology.

OPEN Foundation

Join ICPR 2022 Online!

ICPR features world-leading experts from many academic disciplines, including psychiatry, psychology, neuroscience, anthropology, ethnobotany, and philosophy who come together to give a scientific conference for academics, therapists, researchers, clinicians, policymakers, and members of the public. Get your ICPR 2022 livestream ticket today and use the code OPENLIVE30 at checkout for a €30 discount.

Learn More

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.