OPEN Foundation

Hofmann’s wens komt uit

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Na 40 jaar zonder onderzoek, lijken de resultaten van een recente pilotstudie vervolgonderzoek naar het gebruik van lyserginezuurdiëthylamide (LSD) als hulpmiddel bij psychotherapie te rechtvaardigen. Gasser et al. (2014) onderzochten of LSD in combinatie met psychotherapie doodsangst, gerelateerd aan een levensbedreigende ziekte, kon verminderen.

De participanten in de dubbel-blinde, gerandomiseerde, actieve placebo-gecontroleerde studie werden geselecteerd uit een populatie van patiënten die gediagnosticeerd waren met een levensbedreigende ziekte. De participanten werden willekeurig verdeeld over twee groepen (milde-dosis placebo-gecontroleerd, matige-dosis experimentele groep) en ondergingen twee therapeutische sessies met LSD ter aanvulling op de psychotherapeutische sessies. Aan degenen die aanvankelijk waren ingedeeld bij de milde-dosis placebo gecontroleerde groep, werd aangeboden om deel te nemen in een tweede serie sessies met matige dosis LSD (open-label crossover groep). Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek was dat, met elke cumulatieve LSD sessie, de mate van angst afnam bij de participanten in de groep die een matige dosis ontving, maar niet in de groep met de lage dosis. In laatstgenoemde groep herhaalde dit patroon zich tijdens de deelname aan de tweede serie sessies waarin de matige dosis werd aangeboden aan de patiënten. De voordelen van de met LSD-gecombineerde psychotherapie leken zich langdurig te manifesteren. Hoewel er volgens de onderzoekers nog een hoop te winnen is wat betreft de wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit (zoals zij zelf al aangeven een grotere steekproef en een minder eenvoudig te discrimineren placebo), kan er op basis van de reacties van de patiënten gesteld worden dat het klinische onderzoek geslaagd is. Het merendeel gaf aan dat ze de voorkeur zouden hebben voor meer dan twee LSD sessies en een langere behandelperiode.

Niet alleen leverde het onderzoek veelbelovende resultaten op over het controversiële gebruik van een als Schedule 1 geclassificeerd middel (21 U.S.C. § 812) in een therapeutische setting, de publicatie ontving ook internationale media-aandacht (Carey, 2014; Healey, 2014; Connor, 2014), wat een toename van de publieke interesse in onderzoek naar psychedelica suggereert. Hoewel de psychoactieve effecten van LSD al snel na ontdekking als zeer waardevol werden beschouwd voor experimenteel onderzoek en psychiatrische behandeling (Passie, Halpern, Stichtenoth, Emrich, & Hintzen, 2008), was de reputatie van dit middel de afgelopen 40 jaar vooral dat van een gevaarlijke drug (SAMHSHA, 2008). In navolging van een recent klinisch onderzoek met psilocybine (Grob et al., 2011), draagt de huidige studie bij aan een heropleving van een wetenschappelijke stroming die het belang van psychedelica als instrument voor psychiatrisch onderzoek erkent. Met de hervatting van onderzoek naar het therapeutisch potentieel van LSD, hopen de onderzoekers een ‘levenslange wens te hebben vervuld’ van zijn schepper, Albert Hofmann, aan wie het artikel van dit onderzoek is opgedragen.


 
Referenties
Carey, B. (2014, March 4). LSD, Reconsidered for Therapy. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com
Connor, S. (2014, March 6). Can LSD ease our fear of death? First scientific study in 40 years shows positive results. The independent. Retrieved from http://www.independent.co.uk
Gasser, P., Holstein, D., Michel, Y., Doblin, R., Yazar-Klosinski, B., Passie, T., Brenneisen, R. (in press). Safety and Efficacy of Lysergic Acid Diethylamide-Assisted Psychotherapy for Anxiety Associated With Life-threatening Diseases. The Journal of Nervous and Mental Disease
Grob, C. S., Danforth, A. L., Chopra, G. S., Hagerty, M., McKay, C. R., Halberstadt, A. L., & Greer, G. R. (2011). Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Archives of General Psychiatry, 68, 71–78. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.116
Healy, M. (2014, March 5). First trial of LSD as medicine in 40 years shows promise. The Los Angeles Times. Retrieved from http://www.latimes.com
Passie, T., Halpern, J. H., Stichtenoth, D. O., Emrich, H. M., & Hintzen, A. (2008). The pharmacology of lysergic acid diethylamide: a review. CNS Neuroscience & Therapeutics, 14, 295–314. doi:10.1111/j.1755-5949.2008.00059.x
SAMHSA. Available at http://www.oas.samhsa.gov/ecstasy.htm, 2006. Accessed on 08 March 2014.
U.S. Food and Drug Administration. (2009, June 6). Controlled Substance Act. Retrieved from http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148726.htm

OPEN Foundation

Join ICPR 2022 Online!

ICPR features world-leading experts from many academic disciplines, including psychiatry, psychology, neuroscience, anthropology, ethnobotany, and philosophy who come together to give a scientific conference for academics, therapists, researchers, clinicians, policymakers, and members of the public. Get your ICPR 2022 livestream ticket today and use the code OPENLIVE30 at checkout for a €30 discount.

Learn More

INTERESTED IN PSYCHEDELIC RESEARCH AND THERAPIES?

Subscribe to our new OPEN-Minded newsletter to stay in the loop, hear about our events, and become a part of a community dedicated to advancing psychedelics.

By clicking subscribe, I confirm to receive emails from the OPEN Foundation and agree with its privacy policy.

27 June - Spiritual & Existential Dimensions in Psychedelic Care: Challenges & Insights

X