OPEN Foundation

Day: 25 October 2010

Trouw: Ecstasy against PTSD

In anticipation of our conference, which took place last weekend, newspaper Trouw published an article in which Joost Breeksema (president of the OPEN Foundation) is interviewed. Today the newspaper writes about the research into the treatment of PTSD with MDMA that Peter Oehen presented at the conference. 

Trouw: “The study showed that patients, after the treatment with MDMA, experienced less anxiety and were better able to tolerate negative emotions. Moreover, they experienced less emotional and physical pain.”

Trouw: Ecstasy tegen PTSS

In de aanloop naar ons congres, dat afgelopen weekend plaatsvond, publiceerde dagblad Trouw al een artikel waarin Joost Breeksema (voorzitter van Stichting OPEN) uitvoerig aan het woord komt. Vandaag bericht de krant over het op het congres gepresenteerde onderzoek van Peter Oehen, naar de mogelijkheid om posttraumatische stressstoornis (PTSS) te behandelen met MDMA.

Trouw: “Uit het onderzoek bleek dat patiënten na het gebruik van MDMA minder last van angst hebben en beter in staat zijn negatieve gevoelens te tolereren. Bovendien voelen ze minder emotionele en fysieke pijn.”

30 April - Q&A with Rick Strassman

X