OPEN Foundation

Day: 2 September 2010

DEA approves MDMA/PTSD study

More news on the subject of research: on august 27th 2010 the DEA, an American government organisation in charge of the laws regarding ‘controlled substances’ in the US, has approved a study regarding the effects of MDMA on war veterans suffering from post-traumatic stress syndrome. MAPS can go ahead with the research, which will cost $500,000 and will take the good part of two years. Most of the budget still has to be found, but it’s a step in the right direction!

On the OPEN conference (october 23/24) you can hear more about these kinds of studies. Click here for more information.

DEA geeft goedkeuring voor MDMA/PTSD-studie

Wederom nieuws op het onderzoek-vlak: op 27 augustus 2010 heeft de DEA, een Amerikaanse overheidsorganisatie die gaat over de wetten met betrekking tot ‘controlled substances’ in Amerika, zijn goedkeuring gegeven voor een onderzoek naar de effecten van MDMA bij oorlogsveteranen met een posttraumatische stressstoornis. MAPS kan nu aan de slag met het onderzoek, dat $500.000 kost en ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Het grootste deel van het budget moet nog bij elkaar gevonden worden, maar het is zeker een stap in de goede richting!

Op de conferentie van OPEN (23-24 oktober 2010) kun je meer horen over dit soort onderzoeken. Kijk hier voor meer informatie.

21 March - Ketamine Discussion with Celia Morgan, Filip Tylš & Will Barone

X