OPEN Foundation

Day: 20 July 2010

First MDMA/PTSD trial finished

The first finished clinical trial regarding PTSD (post-traumatic stress disorder) and the treatment of that disorder with MDMA has indicated that MDMA can relieve PTSD symptoms: over 80 percent of the participants no longer met the requirements for PTSD as they are defined in DSM-IV (the most recent ‘handbook’ for mental disorders).

The study focused on two therapy sessions of eight hours with a period of three to five weeks in between. Some of the participants were given MDMA, the others were given a placebo. All participants also took part in weekly ‘normal’ psychotherapy sessions. Ten out of the twelve people that were given MDMA reacted positively on the treatment.

After two months, the people from the control group were given the opportunity to take part in the real treatment, where they would be given MDMA this time. Seven out of eight people from the control group chose to do this, with positive results. It seems as if there has been a breakthrough in researching psychotherapy with the aid of MDMA, making room for new studies – which is good news!

Eerste MDMA/PTSS trial afgerond

Uit de eerste afgeronde klinische trial op het gebied van de behandeling van PTSS (posttraumatische stressstoornis) met MDMA is gebleken dat MDMA bij patiënten voor een verlichting van hun klachten kan zorgen: meer dan 80 procent van de deelnemers voldeden na de behandeling niet meer aan de voorwaarden voor PTSS zoals deze in de DSM-IV (het meest recente ‘handboek’ voor mentale stoornissen) zijn vermeld.

Het onderzoek richtte zich op twee psychotherapie-sessies van acht uur met een tussenperiode van drie tot vijf weken. Een deel van de proefpersonen kreeg MDMA, de rest kreeg een placebo. Ook ondergingen alle deelnemers wekelijks ‘normale’ psychotherapie. Tien van de twaalf mensen die MDMA kregen, reageerden positief op de behandeling.

Na twee maanden kregen de mensen uit de controlegroep de mogelijkheid om alsnog deel te nemen aan de behandeling, waarin ze nu wel MDMA zouden krijgen. Zeven van de acht mensen uit de controlegroep kozen hiervoor, met positieve resultaten. Het lijkt er dus op dat er een doorbraak is geweest in het onderzoek naar psychotherapie met behulp van MDMA, waardoor er ruimte is voor nieuwe onderzoeken – dat is goed nieuws!

22 May - Delivering Effective Psychedelic Clinical Trials

X