OPEN Foundation

Thijs Roes

Limitations to 'Psychedelics and the science of self experience'

Abstract

We read Matthew Nour and Robin Carhart-Harris editorial with enthusiasm. The Section History Ethics & Philosophy of Psychiatry Queensland meets once a month in the Brisbane area. The writers of this eLetter met at the end of March 2017and discussed this editorial. We congratulate and we agree with Derek K Tracy in “highlights of this issue” that it is a mesmerising read. We found that the editorial is well composed, interesting in its logic and we notice the structure to the editorial. There are 6 separate headings: defining the self, self in neuroscience, self disturbance , psychedelics as a window into the self, therapeutic implications, and conclusions. We discussed that overall the paper only presents a reductionist, non-compatabilist, materialist theory of self, which becomes a fallacy of a circular argument. For the purpose of this editorial such a reduction of a complex philosophical area is indeed suitable, but ignores other models and we miss a paragraph on these limitations. We feel that it would have assisted if there had been frank comments on the reductionist approach and the diverse facets to self relevant to psychiatry.
The quantitative meta analysis locates self experience to default mode network in a cortical median and anterior cingulate brain anatomy. Other theories of the self in the light of memories and emotions for example, made us curious about FMRI findings in the amygdala and hippocampal areas. However acknowledging FMRI as “correlation”, the subtext is identity with the subject of the correlation.
We were reminded that after all the self is a very complex philosophical area that preoccupied many eminent thinkers in the past (Remes P& Sihvola) We believe that also a discussion of other pathologies of self, multiple selves associated with dissociation and multiple personality disorder would have been more inclusive. We were curious about the role of language especially in people who speak several languages as the narrative (McAdams) of the self is based on semantics.
We believe that a paragraph highlighting the limitations to the approach would have made this a more balanced editorial. Also referencing evidence on psychedelics and clinical experience of their use, references that highlight a number of the risks and side effects (Larsen JK and Johnson M et al) would have added . There are merits in to including that psychedelics are also a potential double edged sword.
Beckmann, K. M., Brennan, R., & Arnold, J. (2017). Limitations to’Psychedelics and the science of self experience’.
Link to full text

"Being with a Buddha": A Case Report of Methoxetamine Use in a United States Veteran with PTSD

Abstract

Methoxetamine (MXE) is a ketamine analogue with a high affinity for the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. MXE is a newly emerging designer drug of abuse and is widely available through on-line sources and is not detected by routine urine drug screens. In this report, we describe a United States (US) veteran with posttraumatic stress disorder (PTSD) and heavy polysubstance use, who injected high dose MXE for its calming effect. Given MXE’s structural similarities to ketamine and recent work showing that ketamine reduces PTSD symptoms, we hypothesize that MXE alleviated this veteran’s PTSD symptoms through action at the NMDA receptor and via influences on brain-derived neurotrophic factor (BDNF). To our knowledge, this is the first case report of self-reported use of MXE in the US veteran population. More awareness of designer drugs, such as MXE, is an important first step in engaging patients in the treatment of designer drug addiction in both military/veteran settings and civilian settings.
Striebel, J. M., Nelson, E. E., & Kalapatapu, R. K. (2017). “Being with a Buddha”: A Case Report of Methoxetamine Use in a United States Veteran with PTSD. Case reports in psychiatry2017. 10.1155/2017/2319094
Link to full text

The factor structure of the Mystical Experience Questionnaire (MEQ): Reply to Barrett & Griffiths (2016)

Bouso, J. C., Pedrero‐Pérez, E. J., Gandy, S., & Alcázar‐Córcoles, M. Á. (2017). The factor structure of the Mystical Experience Questionnaire (MEQ): Reply to Barrett & Griffiths (2016). Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 32(1). 10.1002/hup.2570
Link to full text

[Boekrecensie] Altered States: Buddhism and Psychedelic Spirituality in America

Osto_USBuddhismAltered States: Buddhism and Psychedelic Spirituality in America. Douglas Osto. Columbia University Press, 2016. ISBN 978-0231177306

Hoewel veel liefhebbers van psychedelica zeggen zich aangetrokken te voelen tot het Boeddhistisch gedachtengoed, is de overlap en het onderlinge verband tussen deze groep mensen en het formele Boeddhisme niet uitgebreid onderzocht. Dit boek doet een poging dat gat te dichten en is het eerste dat statistische onderzoeken combineert met een analyse van de verschillende manieren waarop mensen denken over de samenhang tussen deze twee. Het is, na William Richards’ Sacred Knowledge, de tweede monografie in een reeks over psychedelica die Colombia University Press publiceert.

Het boek maakt gebruik van informatie uit eerdere, minder formele onderzoeken van Tricycle Magazine, dat een speciale editie over Boeddhisme en psychedelica publiceerde, en van Zig Zag Zen, een door Allan Badiner geredigeerde op psychedelica en/of Boeddhisme geïnspireerde kunst- en essaycollectie, waarvan in 2015 een nieuwe geüpdatete editie verscheen. Het combineert data en standpunten die uit deze publicaties naar voren komen met informatie die de auteur heeft verzameld aan de hand van interviews en een enquête.

Het boek begint met het minst boeiende hoofdstuk, waarin dieper wordt ingegaan op de statistieken van de eerder genoemde onderzoeken. Het beeld ontstaat dat er een overlap is tussen mensen die psychedelica hebben gebruikt of nog steeds gebruiken, en mensen die zich op meer of minder formele wijze met Boeddhisme bezighouden. De auteur concludeert dat er binnen deze overlappende groep een spanningsveld bestaat tussen twee tegenstelde standpunten: zij die geloven dat de twee niet samengaan, ook al zijn zij dankzij psychedelica tot het Boeddhisme gekomen, en zij die geloven dat de twee complementair kunnen zijn.

In de volgende twee hoofdstukken gaat Osto verder in op de geschiedenis van deze twee stromingen in de Verenigde Staten vanaf ongeveer het midden van de twintigste eeuw. Beide stromingen hebben gelijkaardige paden gevolgd, waarbij een snelle, wijdverspreide aanhang werd gevolgd door een periode van schandalen, die eindigde in het herontdekken van hun basisprincipes. Voor degenen die bekend zijn met de geschiedenis van psychedelica (en/of het Boeddhisme) bieden deze hoofdstukken weinig nieuwe informatie, behalve dat het interessant is te zien dat er vanaf het begin raakvlakken zijn geweest. Sleutelfiguren van de ene stroming hadden vaak tevens een invloedrijke rol in de andere stroming.

Hierna volgen drie hoofdstukken die de rol bespreken van psychedelica voor Boeddhisten die deze gebruikt hebben. Osto zet de metafoor van een deur in om te beschrijven hoe sommige Boeddhisten ervaren dat psychedelica de deur naar hun religieuze pad hebben geopend. Dit wordt bijna universeel onderkend door de onderzochte groep. In een later stadium zijn er sommigen die ‘de deur achter zich dichttrekken’ en psychedelica laten voor wat ze zijn nadat zij zich serieus aan het Boeddhisme hebben gewijd, terwijl anderen ‘de deur open houden’ en het gebruik van psychedelica voortzetten naast hun beoefening van het Boeddhisme. Osto citeert uitgebreid uit de interviews die hij bij vele Boeddhisten heeft afgenomen en onderbouwt hiermee het eerder geuite standpunt dat er talloze tegengestelde meningen zijn. De geïnterviewden zijn het er desondanks over het algemeen over eens dat psychedelica een sleutelrol op hun pad hebben gespeeld en beoordelen deze zelden als inherent negatief.

Het laatste hoofdstuk gaat dieper in op het debat dat binnen het Boeddhisme leeft over veranderde bewustzijnstoestanden. De auteur wijst erop dat er zelfs in Boeddhistische teksten meerdere visies op dit onderwerp bestaan. Dit is het interessantste hoofdstuk van het boek, omdat het verder uitweidt over filosofische kwesties over waar ervaringen uit bestaan, wat veranderde bewustzijnstoestanden zijn (tip: zij zijn ook door meditatie op te wekken) en hoe een van de belangrijkste bepalingen binnen het Boeddhisme, namelijk onthouding van bedwelmende middelen (de vertaling uit het Pali is imperfect, waardoor de discussie nog complexer wordt), geïnterpreteerd dient te worden.

In het postscriptum, waarin Osto verslag doet van zijn eigen ervaringen met psychedelica en meditatie, worden de conclusies van het boek bekrachtigd. Door het delen van zijn persoonlijke ervaring laat hij zien hoe de besproken vraagstukken in het dagelijkse leven tot uiting komen. Het postscriptum geeft het boek een menselijk gezicht, dat zowel Boeddhisme als psychedelica goed gezind is.

Dit boek is vooral interessant voor mensen met een persoonlijke of academische interesse in Boeddhisme, aangezien het zich voornamelijk richt op de manier waarop Boeddhisten denken over psychedelica en deze wel of niet gebruiken voor hun spirituele groei. Het meer reflectieve gedeelte in de tweede helft van het boek is interessant voor eenieder die het spanningsveld tussen traditionele religie en veranderde bewustzijnstoestanden, door psychedelica of op andere wijze opgewekt, wil verkennen.

Koop dit boek via bookdepository.com en steun Stichting OPEN

Alicia Danforth – Exploring MDMA-assisted therapy as a new pathway to social adaptability for autistic adults

The first randomized, double-blinded, placebo-controlled Phase 2 study of MDMA-assisted therapy for the treatment of social anxiety in autistic adults is nearing completion. Fear and avoidance behaviors associated with social anxiety interfere with the ability to work, attend school, and develop relationships. The search for psychotherapeutic options for autistic adults who want to improve social adaptability is imperative considering the lack of effective conventional treatment options for this population in which social anxiety is common. This talk will feature an overview of the research as well as preliminary findings.
Biography
Alicia Danforth, PhD is a clinical psychologist and co-investigator for a current phase 2 randomized, double-blinded, placebo-controlled pilot study on the effects of MDMA-assisted therapy on social anxiety in autistic adults. Her dissertation research was on the subjective MDMA/ecstasy experiences of adults on the autism spectrum. She began her work in clinical research with psychedelic medicines with Charles Grob, MD at the Los Angeles Biomedical Research Institute at the Harbor-UCLA Medical Center in 2004. She co-facilitated sessions for the first clinical trial of psilocybin treatment for existential anxiety related to advanced cancer since psilocybin became a controlled substance in the United States. She also co-developed and taught the first graduate-level course on psychedelic theory, research, and clinical considerations for therapists and researchers at the Institute of Transpersonal Psychology.

Roland Griffiths – Overview of the Johns Hopkins psilocybin research project

This presentation will summarize past and ongoing studies from the Johns Hopkins Psilocybin Research Project, which started about 15 years ago. Laboratory research includes administering psilocybin to healthy volunteers, psychologically distressed cancer patients, cigarette smokers seeking abstinence, ordained clergy, and beginning and long-term meditators. The results from several studies suggest that mystical-type experiences appear to mediate sustained positive changes in attitudes, moods, and behavior. Individuals responding to recruitment for a “bad trip” survey on the internet affirmed concerns about psilocybin ingestion in uncontrolled circumstances potentially leading to acute psychological distress, risky behavior, or enduring psychological symptoms. However, when psilocybin is given in laboratory studies to screened, prepared, and supported participants the incidence of risky behavior or enduring psychological distress is extremely low.
Biography
Roland R. Griffiths, Ph.D., is professor in the Departments of Psychiatry and Neurosciences at the Johns Hopkins University School of Medicine. His principal research focus in both clinical and preclinical laboratories has been on the behavioral and subjective effects of mood-altering drugs. His research has been largely supported by grants from the National Institute on Health and he is author of over 300 journal articles and book chapters. He has been a consultant to the National Institutes of Health, and to numerous pharmaceutical companies in the development of new psychotropic drugs. He is also currently a member of the Expert Advisory Panel on Drug Dependence for the World Health Organization. He has an interest in meditation and is the lead investigator of the psilocybin research initiative at Johns Hopkins, which includes studies of psilocybin occasioned mystical experience in healthy volunteers and cancer patients, and a pilot study of psilocybin-facilitated smoking cessation.